Okręg nr 1: miasto Świeradów Zdrój, gmina Leśna, gmina Platerówka

1. KORZENIOWSKA-WOJSA IWONA MAGDALENA

OK1 1 sm

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek filologia polska. W kolejnych latach podnosiłam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych – kierunek historia, wiedza o społeczeństwie oraz technologie informacyjne.

W szkole pracuję od 27 lat. W Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju od 22 lat. Uczę języka polskiego i historii. Mam stopień nauczyciela dyplomowanego, przez 16 lat byłam wicedyrektorem szkoły. Posiadam kwalifikacje egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w części humanistycznej.

Od 24 lat jestem mężatką. Mój mąż Szczepan prowadzi firmę budowlaną, a córka Gabriela ukończyła studia licencjackie i kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W życiu cenię sobie wartości rodzinne i  przyjaciół. Otaczam się ludźmi, którzy są aktywni i chętnie pomagają innym. Lubię spędzać czas na rozmowach z młodzieżą i pomagać im w rozwiązywaniu problemów, doradzać w trudnych dla nich sprawach.

Przez cztery lata byłam radną Powiatu Lubańskiego, przewodniczyłam Komisji Oświaty i Kultury. W ramach prac komisji oceniałam realizację zadań podległych jednostek, sprawowałam nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów oraz  pracowników. Analizowałam wyniki egzaminów maturalnych oraz losy absolwentów szkół średnich. Rozwiązywałam bieżące problemy związane z pracą szkół i placówek. Odbywałam spotkania z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz dyrektorami szkół. Uczestniczyłam w wielu przedsięwzięciach mających na celu szeroko pojętą promocję naszych szkół, nie tylko w powiecie, ale też poza nim. Pomagałam w organizacji imprez międzypowiatowych oraz lokalnych. Wspierałam działalność szkół naszej gminy. Pozyskiwałam nagrody dla uczestników konkursów, olimpiad i rajdów. Brałam udział w akcjach  charytatywnych.

W mijającej kadencji  poznałam   problemy mieszkańców Powiatu Lubańskiego, wspierałam różne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Dałam się poznać jako przyjaciel środowiska emerytów i rencistów oraz Związku Sybiraków. Pomagałam mieszkańcom w zwykłych, codziennych sprawach.

Pełniłam również funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która zajmowała się rozpatrywaniem skarg, doraźną kontrolą podległych jednostek, zatwierdzaniem sprawozdań z realizacji budżetu Powiatu Lubańskiego i analizą  prawidłowości jego realizacji.

Popierałam działania Rady mające na celu rozwój kultury, oświaty i poprawę infrastruktury. Byłam reprezentantem Państwa spraw w Powiecie Lubańskim.

W następnej kadencji chciałabym nadal służyć swoją wiedzą  i doświadczeniem, jednocześnie godnie reprezentować swoich Wyborców. Po odbyciu  rozmów z mieszkańcami wyszczególniłam  główne kierunki działań w przyszłej kadencji:

-  pozyskiwanie  środków z budżetu powiatu na organizację imprez oraz wsparcie finansowe dla mieszkańców, instytucji i organizacji na dojazd na imprezy powiatowe.

-  uruchomienie dodatkowych połączeń komunikacji na trasie Świeradów-Zdrój – Lubań,

- monitorowanie realizacji kompleksowej przebudowy  ulicy Długiej,

- umożliwienie przejęcia przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój  ul. Głównej celem jej utrzymania letniego i zimowego.

Ponadto będę służyć pomocą i wsparciem przy realizacji wszystkich słusznych inicjatyw na rzecz Wyborców.

Iwona Korzeniowska-Wojsa


 

2. SMUSZ EDWARD

OK1 2 smSzanowni  Państwo. 

"Mam  51 lat. Ukończyłem  studia prawnicze na Uniwersytecie  Wrocławskim.    Od 12 lat jestem członkiem  zarządu  powiatu  lubańskiego. W tym czasie podejmowałem wiele działań mających na celu rozwój powiatu lubańskiego i  naszej  gminy.  Aktywnie pozyskiwałem  środki  unijne na   remont dróg, projekty  edukacyjne i socjalne.  Tylko w tym roku otworzyliśmy  Środowiskowy Dom  Samopomocy i Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  w Smolniku.  Wkrótce zakończy się  przebudowa drogi  Zalipie - Grabiszyce  Górne.  Zabiegaliśmy jako samorząd powiatowy o remont drogi wojewódzkiej      Platerówka  - Leśna -  Świecie. Wartość  inwestycji w tej kadencji to ponad 24 mln zł. Podejmowałem również szereg działań służących rozwojowi  Łużyckiego Centrum  Medycznego. 

Swoją wiedzę i doświadczenie chciałbym dalej wykorzystywać w radzie powiatu. 

Zawsze wybieram  konkrety."

Edward Smusz

 

 


 

3. BAKA TADEUSZ MARIAN

OK1 3 smMam 58 lat, jestem mieszkańcem m. Pobiedna., Posiadam osiemnastoletnie doświadczenie pracy w samorządzie, pracuję w Urzędzie Miasta w Świeradowie-Zdroju. Prowadzę sprawy dot. obronności, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. Pracą społeczną związany jestem ze stowarzyszeniem, które wraz z PSP cieszy się najwyższym zaufaniem społecznym.

W Ochotniczej Straży Pożarnej pełnie funkcje członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego, Prezesa Zarządu Powiatowego w Lubaniu oraz Prezesa OSP w Świeradowie-Zdroju. Swoją pracą w Radzie Powiatu będę dążył by Rada Powiatu uzyskała stopień zaufania społecznego jakiem cieszą się strażacy.

W pracach Rady Powiatu zamierzam:

  1. Udzielać poparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu uzyskiwanie przez Powiat – z różnych źródeł- jak najwięcej środków zewnętrznych i wykorzystanie ich między innymi:
  • na wsparcie – poprzez realizowanie różnych programów – osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych oraz aktywizację lokalnego rynku pracy i ograniczenie bezrobocia na terenie Powiatu,
  • na poprawę infrastruktury drogowej, podjęcia dalszych działań w sprawie kompleksowego remontu drogi nr 358 Pobiedna- Czerniawa
  • na poprawę bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
  1. Popierać współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami itp.,
  1. Utworzyć, na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem i Gminami fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych oraz budowę i remonty remiz dla jednostek OSP z terenu Powiatu.

            Jestem gotowy na nowe wyzwania dlatego kandyduję do Rady Powiatu Lubańskiego.

Dziękuję za oddanie na mnie głosów

Pozdrawiam wszystkich wyborców i zapraszam do udziału w Wyborach w dniu 21 października 2018 r.

Tadeusz Baka


 

4. GETTNER MAŁGORZATA

OK1 4 sm

 Zamężna. Lat 57. Mama dwóch dorosłych synów. Wykształcenie wyższe. Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie – Zdroju. Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów – Czerniawa”. Koordynator realizacji programu pomocy żywnościowej dla mieszkańców okolicznych miejscowości PEAD 2018, we współpracy z CARITAS Diecezji Legnickiej.

Pasja życiowa – pomoc potrzebującym.

Cechuje mnie pełne zaangażowanie w podejmowane działania.

 

 Małgorzata Gettner

 

 

 

 

 

 

 


 

5. BOCZULA TERESA MARIA

OK1 5 smMam 58 lat. Jestem mężatką i matką dwojga dzieci. Ukończyłam studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studia podyplomowe: z matematyki w Uniwersytecie Opolskim, zarządzanie oświatą i nadzór pedagogiczny w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie, zarządzanie szkołą uczącą się w Państwowej Szkole Wyższej TWP we Wrocławiu. Mam duże doświadczenie zawodowe. Pracowałam w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Leśnej. Przez dwadzieścia lat pełniłam funkcję dyrektora szkoły. Aktualnie zatrudniona jestem w Urzędzie Miejskim w Leśnej na stanowisku inspektora ds. oświaty.

Interesują mnie problemy kształcenia dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych, sprawy osób niepełnosprawnych i rynek pracy.

Jestem osobą konsekwentną i sprawną w działaniu, odważną w podejmowaniu nowych wyzwań, cenioną za umiejętność współpracy i kompetencje, lubianą za otwarty stosunek do ludzi i wrażliwość.

Teresa Boczula


 

 

6. BIEŃ ANNA

OK1 6 smMam 57 lat, zam. Świeradów-Zdrój, wykształcenie średnie, technik ekonomista i rachunkowości. 

Pracuję w Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju. 

Lubię podróże – zwiedzać świat.

Anna Bień

 

 

 


 

 

7. DRAPAŁA PAWEŁ ŁUKASZ

OK1 7 sm

lat 33, szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów, zamieszkały w Platerówce. W przyszłej kadencji chciałbym poprawić infrastrukturę drogową i rozbudować oświetlenie drogowe w gminie Platerówka.

Jako aktywny strażak OSP Platerówka będę starał się o uzyskanie środków na rozwój infrastruktury oraz zakup pojazdów i sprzętu dla OSP w naszym powiecie na poprawę ochrony zdrowia i mienia mieszkańców.

Jako radny chciałbym aktywnie działać na rzecz zwiększenia liczby żłobków w powiecie, umożliwiając rozwój najmłodszych mieszkańców oraz szybszy i łatwiejszy powrót rodziców do aktywności zawodowej.

Będę współpracował ze wszystkimi organizacjami funkcjonującymi w naszym powiecie.

Liczę na Państwa głosy 21 października 2018 roku.

Paweł Drapała