1. KORZENIOWSKA-WOJSA IWONA MAGDALENA

Okręg nr 1


Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek filologia polska. W kolejnych latach podnosiłam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych – kierunek historia, wiedza o społeczeństwie oraz technologie informacyjne.

W szkole pracuję od 27 lat. W Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju od 22 lat. Uczę języka polskiego i historii. Mam stopień nauczyciela dyplomowanego, przez 16 lat byłam wicedyrektorem szkoły. Posiadam kwalifikacje egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w części humanistycznej.

Od 24 lat jestem mężatką. Mój mąż Szczepan prowadzi firmę budowlaną, a córka Gabriela ukończyła studia licencjackie i kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W życiu cenię sobie wartości rodzinne i  przyjaciół. Otaczam się ludźmi, którzy są aktywni i chętnie pomagają innym. Lubię spędzać czas na rozmowach z młodzieżą i pomagać im w rozwiązywaniu problemów, doradzać w trudnych dla nich sprawach.

Przez cztery lata byłam radną Powiatu Lubańskiego, przewodniczyłam Komisji Oświaty i Kultury. W ramach prac komisji oceniałam realizację zadań podległych jednostek, sprawowałam nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów oraz  pracowników. Analizowałam wyniki egzaminów maturalnych oraz losy absolwentów szkół średnich. Rozwiązywałam bieżące problemy związane z pracą szkół i placówek. Odbywałam spotkania z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz dyrektorami szkół. Uczestniczyłam w wielu przedsięwzięciach mających na celu szeroko pojętą promocję naszych szkół, nie tylko w powiecie, ale też poza nim. Pomagałam w organizacji imprez międzypowiatowych oraz lokalnych. Wspierałam działalność szkół naszej gminy. Pozyskiwałam nagrody dla uczestników konkursów, olimpiad i rajdów. Brałam udział w akcjach  charytatywnych.

W mijającej kadencji  poznałam   problemy mieszkańców Powiatu Lubańskiego, wspierałam różne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Dałam się poznać jako przyjaciel środowiska emerytów i rencistów oraz Związku Sybiraków. Pomagałam mieszkańcom w zwykłych, codziennych sprawach.

Pełniłam również funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która zajmowała się rozpatrywaniem skarg, doraźną kontrolą podległych jednostek, zatwierdzaniem sprawozdań z realizacji budżetu Powiatu Lubańskiego i analizą  prawidłowości jego realizacji.

Popierałam działania Rady mające na celu rozwój kultury, oświaty i poprawę infrastruktury. Byłam reprezentantem Państwa spraw w Powiecie Lubańskim.

W następnej kadencji chciałabym nadal służyć swoją wiedzą  i doświadczeniem, jednocześnie godnie reprezentować swoich Wyborców. Po odbyciu  rozmów z mieszkańcami wyszczególniłam  główne kierunki działań w przyszłej kadencji:

-  pozyskiwanie  środków z budżetu powiatu na organizację imprez oraz wsparcie finansowe dla mieszkańców, instytucji i organizacji na dojazd na imprezy powiatowe.

-  uruchomienie dodatkowych połączeń komunikacji na trasie Świeradów-Zdrój – Lubań,

- monitorowanie realizacji kompleksowej przebudowy  ulicy Długiej,

- umożliwienie przejęcia przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój  ul. Głównej celem jej utrzymania letniego i zimowego.

Ponadto będę służyć pomocą i wsparciem przy realizacji wszystkich słusznych inicjatyw na rzecz Wyborców.

Iwona Korzeniowska-Wojsa