2. MADUROWICZ Zbigniew Adam

Okręg nr 2


Zbyszek Madurowicz urodził się 20 czerwca 1949 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wówczas Akademii Medycznej, w 1975 roku rozpoczął pracę zawodową w jednej z aptek wrocławskich. Rok później przyjechał do Lubania i objął kierownictwo dzisiejszej apteki "Pod Siedmioma Planetami", a następnie od 1990 przeniósł się do apteki w  Olszynie, w której po prywatyzacji, już jako właściciel, pracuje do dzisiaj.

Praca zawodowa, którą wykonuje z przyjemnością i zrozumieniem pacjenta, zawsze stanowiła dla niego priorytet, czasem kosztem życia rodzinnego. Ponad dziesięć lat temu zajął się pracą społeczną w realiach wykonywanego zawodu. Kiedy w Polsce tworzył się w 1991 roku odrodzony samorząd aptekarski Zbyszek postanowił spróbować i do dnia dzisiejszego w nim pracuje, pozostając z kadencji na kadencję członkiem Rady  Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Przez osiem lat był skarbnikiem Izby Aptekarskiej, dzisiaj prowadzi trudne sprawy wykroczeń w komisji etyki zawodowej, a od 15.12.2015 pełni funkcję vice prezesa DIA. Cztery lata temu objął funkcję przewodniczącego Sekcji Historii Farmacji Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Opublikował wiele artykułów i prac z zakresu historii zawodu i aptekarstwa.

Za swoją pracę na rzecz farmacji aptecznej został w listopadzie 2007 roku odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dwa lata później otrzymał najwyższe aptekarskie odznaczenie zawodowe – medal prof. Koskowskiego.

Lata zbierania i poszukiwań informacji historycznych pozwoliły uświetnić uroczystość nadania Olszynie praw miejskich wydaniem w 2004 roku książki „Olszyna w historię wpisana, w tym Biedrzychowice i okolice”. Jest ona jedynym polskojęzycznym przekazem lokalnej historii. Systematycznie powiększająca się wiedza – dzięki kolekcjonerstwu i kontaktom z przyjaciółmi z Niemiec – znalazła swoje miejsce w licznych artykułach początkowo w „Przeglądzie Lubańskim”, a później do dnia dzisiejszego w „Ziemi Lubańskiej” i w naszej „Gazecie Olszyńskiej”. Na początku tego roku doniesienie naukowe o budowie olszyńskiego kościoła zostało opublikowane w amerykańskim Journal of Civil Engineering and Architecture pt.  „History of Church Design in Olszyna Lubanska”.

Uprawiane z zamiłowaniem kolekcjonerstwo doprowadziło do powstania bardzo dużego zbioru olszyńskich pamiątek, w tym największej w skali europejskiej kolekcji pocztówek z Olszyny i przyległych wsi, liczącej ponad 800 kart, przedstawiających nasze miasto i okolicę nierzadko sprzed 120 lat. Oglądanie zbioru jest fascynującym spacerkiem i materiałem historycznym i porównawczym na tle dzisiejszych zmian.

Prywatna kolekcja obrazów i rysunków niemieckich malarzy z powiatu powiatu lubańskiego: Ludwiga Danzigera, Gustava Krausche, Albrechta Brucka czy Hermanna Effenbergera jest największa na tym terenie i stanowi świetne uzupełnienie zbioru Muzeum Lubańskiego.

Wyniesione z rodzinnego domu zainteresowanie historią znajduje też swoją realizację w lubańskim Stowarzyszeniu Miłośników Górnych Łużyc, którego jest jednym z założycieli i do dnia dzisiejszego jego skarbnikiem . Bierze udział w wystawach i wygłasza referaty podczas organizowanych konferencji naukowych.

Od momentu kiedy utworzono Lubańskie Centrum Historyczne miał wystawy poświęcone olszyńskiemu meblarstwu, lubańskim malarzom oraz etykietom wiszącym (temat aptekarski). Równocześnie użycza swoje zbiory na wystawy tematyczne w Centrum Historycznym i Muzeum Lubańskim, w którym od roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Muzeum. Jego liczne teksty historyczne dotyczące ewangelików można znaleźć na stronie Parafii ewangelicko-augsburskiej w Lubaniu.

Dwa lata temu został prezesem nowopowstałego Towarzystwo Miłośników Ziemi Olszyńskiej „Olsna” 1254, co jest niewątpliwie docenieniem mecenatu i zaangażowania w życie społeczne Olszyny. Nowo powstałe towarzystwo w ciągu roku zorganizowało Obchody 120- lecia kościoła połączone z konferencją naukową i międzynarodowy przegląd chórów.

Podczas obchodzonych uroczyście obchodów dwudziestopięciolecia  odrodzonego samorządu aptekarskiego mgr Zbigniew Madurowicz za wybitne zasługi otrzymał dwa medale okolicznościowe nadane przez Dolnośląską i Naczelną Izbę Aptekarską.

Dzisiaj staje przed Państwem człowiek spełniony, wielowątkowy w działaniu i pomimo wieku w dalszym ciągu kreatywny i wart poparcia.