1. CZARNECKI Walery

Okręg nr 3


 Ukończyłem wydział Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł mgr inż. fizyki i wydział prawa na  Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując tytuł mgr prawa. Pracuję na rzecz samorządu 22 lata. Znam problemy samorządu terytorialnego w Polsce i za jej granicami. Byłem Zastępcą Burmistrza w Leśnej i Świeradowie-Zdroju. Mam zaszczyt pełnić funkcję Starosty Lubańskiego przez cztery kadencje. Jestem członkiem zespołu ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie oraz Kongresu Władz Regionalnych i Lokalnych Rady Europy w Strasburgu. Dzięki wykształceniu, ale też współdziałaniu z innymi ludźmi - praktykami, teoretykami czy naukowcami posiadam wiedzę, kompetencje i doświadczenie, które pozwalają mi dobrze służyć mieszkańcom naszego powiatu. Związek Powiatów Polskich korporacja samorządowa skupiająca prawie wszystkie powiaty w Polsce wyróżnił mnie tytułem Samorządowca XX- lecia.  W tej kadencji kierowany przeze mnie powiat wydał na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 39 mln 649 tys. zł. W tej kwocie aż 31mln 640 tys. zł pozyskaliśmy z Unii Europejskiej, budżetu krajowego  czy też województwa. Jesteśmy powiatem, który znajduje się pod względem skuteczności inwestycyjnej na V miejscu w województwie dolnośląskim. Pieniądze te wydawaliśmy na drogi, oświatę, bezpieczeństwo publiczne, służbę zdrowia, pomoc społeczną i wiele innych dziedzin. Co z tej kwoty uzyskało miasto Lubań ? Przede wszystkim zmodernizowane ulice: Różaną, Leśną, 7 –mej Dywizji, Podwale, Wrocławską, Sybiraków, Al. Kombatantów oraz nową sygnalizację świetlną przy Podwalu. To 6,2 km nowej nawierzchni i 3,7 km nowych chodników. To właściwie tylko godzina chodzenia z kijkami. Drogi i chodniki są bardzo kosztowne, ale powiat modernizował również swoją bazę oświatową: internat Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, salę gimnastyczną w kompleksie edukacyjnym na osiedlu, zakup 10 fortepianów dla Szkoły Muzycznej, wymianę stolarki, itd. Szpital powiatowy znalazł się na II poziomie referencyjnym jako jeden z 4 szpitali powiatowych na Dolnym Śląsku.  Kwota środków zewnętrznych pozyskanych na  modernizację dróg, projekty unijne, odbudowę rowów melioracyjnych, informatyzację, pomoc społeczną, walkę z bezrobociem, itd. to 57 mln zł.  Dzięki Państwa wsparciu w wyborach w dniu 21 października Powiat Lubański ma szansę na dalszy dynamiczny rozwój.  Proszę Państwa o głos i udział w wyborach. Powiat jest w dobrych rękach, udowodniliśmy to w działaniu.

 

Walery Czarnecki