2. KRYNICKI Zdzisław Maciej

Okręg nr 3


lat 68 - lekarz - specjalista chirurgii ogólnej. Z lubańskim szpitalem jestem związany od roku 1975. 

Obecnie pracuję na stanowisku Zastępcy Kierownika Zakładu ds. Medycznych. W mijającej kadencji w latach 2014-2018 byłem  członkiem Komisji Zdrowia Radny Powiatu Lubańskiego. Jestem zaangażowany w poprawę warunków realizowania świadczeń zdrowotnych, tworzenie nowych oddziałów i poradni  specjalistycznych. Kieruję zespołem ds akredytacji Lubańskiego Szpitala,  przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia. Także dzięki moim staraniom Szpital uzyskał kolejną edycję Certyfikat ISO 9001.

Moim celem będą działania   w celu dalszej poprawy jakości usług medycznych oferowanych przez Szpital

- pozyskiwanie kadry lekarskiej, pielęgniarek, położnych  i ratowników medycznych.

- tworzenie przyjaznych warunków dla pacjentów w okresie hospitalizacji i rekonwalescencji,

- dalsze poszerzanie zakresu usług medycznych.

Moje doświadczenie chcę wykorzystać dla dobra ludzi będących w sytuacjach trudnych, potrzebujących pomocy.

                                                             Proszę o Twój głos.

Zdzisław Krynicki