5. GUTEK Ewa Danuta

Okręg nr 3


Nazywam się Ewa Danuta Gutek, mam 47 lat. Wykształcenie wyższe o kierunkach: zarządzanie innowacjami i projektami, pielęgniarstwo oraz zarządzanie w ochronie zdrowia. Przez wiele lat związana byłam zawodowo z lubańskim szpitalem. Obecnie  pracuję na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w Polskiej Spółce Gazownictwa. Wychowałam troje dzieci. Dwoje własnych i jedno w ramach rodziny zastępczej z których jestem bardzo dumna. Od lat pełnię funkcję Prezesa Lubańskiego Stowarzyszenia Mieszkańców Panaceum. Sprawy powiatu, troska o jego rozwój zawsze były dla mnie ważne. W latach 2006-2010 miałam na nie również realny wpływ, ponieważ byłam radną i miałam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu. Należę do osób aktywnych, odważnych i nieobojętnych na otacząjącą nas rzeczywistość. Niejednokrotnie udowodniłam, że jestem w  stanie zapłacić wysoką cenę stając po stronie prawdy i uczciwości nie kalkulując własnych korzyści. Prosząc o głos zapewniam, że obdarzona zaufaniem  w pełni wykorzystam swoje możliwości i wiedzę na rzecz rozwoju Naszego Powiatu.

 

Ewa Gutek