3. BAKA TADEUSZ MARIAN

Okręg nr 1


Mam 58 lat, jestem mieszkańcem m. Pobiedna., Posiadam osiemnastoletnie doświadczenie pracy w samorządzie, pracuję w Urzędzie Miasta w Świeradowie-Zdroju. Prowadzę sprawy dot. obronności, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. Pracą społeczną związany jestem ze stowarzyszeniem, które wraz z PSP cieszy się najwyższym zaufaniem społecznym.

W Ochotniczej Straży Pożarnej pełnie funkcje członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego, Prezesa Zarządu Powiatowego w Lubaniu oraz Prezesa OSP w Świeradowie-Zdroju. Swoją pracą w Radzie Powiatu będę dążył by Rada Powiatu uzyskała stopień zaufania społecznego jakiem cieszą się strażacy.

W pracach Rady Powiatu zamierzam:

  1. Udzielać poparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu uzyskiwanie przez Powiat – z różnych źródeł- jak najwięcej środków zewnętrznych i wykorzystanie ich między innymi:
  • na wsparcie – poprzez realizowanie różnych programów – osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych oraz aktywizację lokalnego rynku pracy i ograniczenie bezrobocia na terenie Powiatu,
  • na poprawę infrastruktury drogowej, podjęcia dalszych działań w sprawie kompleksowego remontu drogi nr 358 Pobiedna- Czerniawa
  • na poprawę bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
  1. Popierać współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami itp.,
  1. Utworzyć, na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem i Gminami fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych oraz budowę i remonty remiz dla jednostek OSP z terenu Powiatu.

            Jestem gotowy na nowe wyzwania dlatego kandyduję do Rady Powiatu Lubańskiego.

Dziękuję za oddanie na mnie głosów

Pozdrawiam wszystkich wyborców i zapraszam do udziału w Wyborach w dniu 21 października 2018 r.

Tadeusz Baka