5. BOCZULA TERESA MARIA

Okręg nr 1


Mam 58 lat. Jestem mężatką i matką dwojga dzieci. Ukończyłam studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studia podyplomowe: z matematyki w Uniwersytecie Opolskim, zarządzanie oświatą i nadzór pedagogiczny w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie, zarządzanie szkołą uczącą się w Państwowej Szkole Wyższej TWP we Wrocławiu. Mam duże doświadczenie zawodowe. Pracowałam w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Leśnej. Przez dwadzieścia lat pełniłam funkcję dyrektora szkoły. Aktualnie zatrudniona jestem w Urzędzie Miejskim w Leśnej na stanowisku inspektora ds. oświaty.

Interesują mnie problemy kształcenia dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych, sprawy osób niepełnosprawnych i rynek pracy.

Jestem osobą konsekwentną i sprawną w działaniu, odważną w podejmowaniu nowych wyzwań, cenioną za umiejętność współpracy i kompetencje, lubianą za otwarty stosunek do ludzi i wrażliwość.

Teresa Boczula