7. DRAPAŁA PAWEŁ ŁUKASZ

Okręg nr 1


lat 33, szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów, zamieszkały w Platerówce. W przyszłej kadencji chciałbym poprawić infrastrukturę drogową i rozbudować oświetlenie drogowe w gminie Platerówka.

Jako aktywny strażak OSP Platerówka będę starał się o uzyskanie środków na rozwój infrastruktury oraz zakup pojazdów i sprzętu dla OSP w naszym powiecie na poprawę ochrony zdrowia i mienia mieszkańców.

Jako radny chciałbym aktywnie działać na rzecz zwiększenia liczby żłobków w powiecie, umożliwiając rozwój najmłodszych mieszkańców oraz szybszy i łatwiejszy powrót rodziców do aktywności zawodowej.

Będę współpracował ze wszystkimi organizacjami funkcjonującymi w naszym powiecie.

Liczę na Państwa głosy 21 października 2018 roku.

Paweł Drapała